Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Letselschade verhalen op onverzekerde dader

letselschade auto ongeluk

Wanneer u betrokken raakt bij een verkeersongeval waarbij de tegenpartij onverzekerd is, kunnen er aanzienlijke problemen ontstaan. In het geval de andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade, heeft u recht op schadevergoeding voor uw letselschade. Maar het kan lastig zijn om deze vergoeding te verkrijgen van een verzekeringsmaatschappij. In sommige uitzonderlijke gevallen kunt u nog aanspraak maken op een verzekeringsmaatschappij als de verzekering pas recentelijk is beëindigd (na-risico). Maar soms kunt u voor letselschade alleen nog terecht bij het Waarborgfonds voor het Wegverkeer.

Het belang van het Waarborgfonds voor het Wegverkeer

Indien de aansprakelijke tegenpartij zelf niet in staat is om de schade te vergoeden (wat meestal het geval is) en er geen aansprakelijkheidsverzekeraar betrokken is, biedt het Waarborgfonds voor het Wegverkeer vaak een oplossing. Dit fonds is opgericht om slachtoffers van verkeersongevallen te ondersteunen wanneer de aansprakelijke tegenpartij niet verzekerd is of onbekend blijft. Ook letselschade veroorzaakt door een gestolen voertuig kan vergoed worden. Het Waarborgfonds is eigenlijk een vangnet, gebaseerd op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam)

Voorwaarden voor aanspraak op het Waarborgfonds voor het Wegverkeer

Om aanspraak te kunnen maken op het Waarborgfonds voor het Wegverkeer bij letselschade, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Schade veroorzaakt door een motorvoertuig in het verkeer.
  2. Het schadegeval vond plaats in Nederland of een ander Europees land waar de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is.
  3. Aangifte bij de politie is gedaan en/of er is een proces-verbaal opgemaakt.
  4. De benadeelde partij probeerde eerst zelf de schade te verhalen op de aansprakelijke partij, maar dit is niet gelukt.
  5. De benadeelde partij meldde de schade binnen drie jaar na het ontstaan bij het Waarborgfonds voor het Wegverkeer

Om een beeld te krijgen van de verschillende soorten letselschade verwijzen wij naar dit artikel

Waarborgfonds en fraude

Het Waarborgfond dient dus een maatschappelijk belang door slachtoffers financieel te compenseren in situatie waarin de aansprakelijke partij onverzekerd bleek of bijvoorbeeld is doorgereden. Het betekent wel dat dit fonds er streng op toeziet dat er geen sprake is van fraude aan de kant van de aangever. Tegen fraudeurs neemt het Fonds gepaste maatregelen, waaronder registratie bij daartoe ingestelde databanken en aangifte bij justitie.

Verzekering opgeschort wegens premiebetaling

In sommige gevallen sloot de aansprakelijke partij weliswaar een verzekering af, maar schortte de verzekeraar de dekking op. Bijvoorbeeld vanwege het niet betalen van de verzekeringspremie. Het slachtoffer draagt hier geen schuld aan en kan hierdoor niet benadeeld worden. In zo'n geval is de verzekeraar verplicht om de schade aan het slachtoffer te vergoeden. De verzekeraar zal deze later zelf (proberen te) verhalen op de eigen verzekerde.

Deskundige begeleiding in geval van onverzekerde tegenpartij

Het is daarom verstandig om professionele juridische begeleiding te zoeken als het (b)lijkt dat de aansprakelijke tegenpartij niet verzekerd is. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw rechten beschermd worden en dat u de letselschadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. De specialisten van Letsolv helpen u graag. U kunt na een verkeersongeval ook eerst het stappenplan doornemen.

Artikel: werkgever aansprakelijk voor letselschade woon-werk verkeer

Artikel: letselschade door een hondenbeet

Letsolv Gedragscode

Letsolv beoordeelt vrijblijvend of u recht heeft op een schadevergoeding.