Uitbetaling van Compensatie Letselschadevergoeding: Een Stapsgewijze Uitleg

Inleiding tot uitbetaling Compensatie Letselschadeclaims

Na het indienen van uw letselschadeclaim bij de aansprakelijke partij, begint Letsolv met een grondig onderzoek naar de financiële impact van het opgelopen letsel. Als het nodig is, vragen we de tegenpartij om een voorschot vergoeding vragen.

Aanvraag Voorschot en Schadevergoeding

Het aanvragen van een voorschot is dus een stap die afhankelijk is van de ernst van uw letsel en de daaruit voortvloeiende financiële behoeften. Op basis van verzamelde informatie berekenen we de compensatie waar u recht op heeft. Die noodzaak is bijvoorbeeld groter als uw inkomen na het ongeval direct tot stilstand komt (bijvoorbeeld als u zzp-er bent) dan wanneer u in loondienst bent.

Afwikkeling met Verzekeraars

Als alle informatie verzameld is en berekeningen uitgevoerd zijn, treden we in overleg met de verzekeraar van de tegenpartij om tot een eerlijke schadeafwikkeling te komen. De compensatiebedragen die de verzekeraar uitbetaald, ontvangt u direct op uw bankrekening. Dit geld loopt niet via Letsolv en wij brengen hier dus ook geen kosten op in mindering. De aansprakelijke partij vergoed onze diensten , zoals wettelijk geregeld in Nederland.

Extra Stappen die u geen geld kosten

Gedurende het proces kan het voorkomen dat Letsolv advies nodig heeft van medische experts of dat er wij informatie nodig hebben van medische instanties. Dit gebeurt uitsluitend nadat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven middels een machtiging. De aansprakelijke partij vergoedt ook de kosten voor deze extra diensten. U hoeft deze dus niet te betalen aan Letsolv.

Contractuele Afspraken

In de overeenkomst met u beschrijft Letsolv al deze processen en voorwaarden gedetailleerd. Dit zorgt voor transparantie en vertrouwen tussen u en onze behandelaars. Neem ook eens een kijkje op de pagina waarin wij onze Gedragscode uitleggen.

neem voor vragen direct contact met ons op via telefoonnummer 085-1308965 of natuurlijk via ons contactformulier

Uitbetaling Letselschade Compensatie

Informatie over hoe uw letselschade compensatie wordt uitbetaald.