Wat is overlijdensschade ?

Letsolv Overlijdensschade

Het verlies van een geliefde is een van de moeilijkste momenten die we in het leven kunnen meemaken. Wanneer dit verlies het gevolg is van een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kan dat verdriet nog zwaarder wegen. In deze tijden van pijn en verwarring staan wij voor u klaar om u te begeleiden bij het verhalen van de schade die u hierdoor als nabestaande nu en in de toekomst lijdt.

Financiële compensatie

Geen enkele financiële compensatie kan het leed van het verlies van uw dierbare compenseren. Deze compensatie is dan ook vooral bedoeld om financieel verder te kunnen. Letsolv is er om u te ontzorgen bij het verhalen van de financiële lasten die door het overlijden zijn ontstaan. Ons team van overlijdensschade experts werkt in heel Nederland.

Wettelijke basis is artikel 6:108 BW

Indien u onder de bepaling van artikel 6: 108 BW valt als nabestaande dan kunt u aanspraak maken op een overlijdensschade-uitkering. Wij zoeken voor u uit of uw situatie aan de voorwaarden voldoet. Hieronder beschrijven we wie een vergoeding kan ontvangen in het kader van overlijdensschade.

Wie komen voor vergoeding van overlijdensschade in aanmerking?

 • De huidige echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene en de minderjarige kinderen van de overledene.
 • Andere bloed- en aanverwanten van de overledene, mits zij kunnen aantonen dat de overledene geheel of gedeeltelijk financieel voor hen zorgde en dat zou blijven doen als deze persoon niet was overleden.
 • Nabestaanden die met de overledene in gezinsverband samenwoonden, waarbij de overledene een bijdrage leverde aan de gemeenschappelijke huishouding óf in financieel opzicht bijdroeg aan het levensonderhoud van de nabestaande(n).
Overlijdensschade

Wat kunt u vergoed krijgen?

Als nabestaande(n) kunt u – door het wegvallen van de overledene – in aanmerking komen voor vergoeding van de volgende kosten, onder andere:

 • Niet-verzekerde deel van de uitvaartkosten
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Compensatie van het verlies van financieel levensonderhoud
 • Kosten voor de verzorging van de kinderen
 • Kosten in verband met klussen in en om het huis
 • Kosten voor psychologische ondersteuning bij het verwerken van uw verlies.
 • Affectieschade
 • Shockschade

Hoewel smartengeld geen onderdeel uitmaakt van overlijdensschade is er wel een “soort smartengeld” dat in sommige gevallen toegekend kan worden. Het gaat dan om shockschade; schade die het gevolg is van confrontatie van een of meerdere nabestaanden met een schokkende gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Verrekening met uitkeringen

Komt in uw geval door het overlijden een uitvaartverzekering tot uitkering, dan wordt dit bedrag over het algemeen verrekend met de door u gemaakte uitvaartkosten. Zijn de redelijke kosten van de uitvaart hoger dan het verzekerde bedrag dan is dat schade voor de nabestaande(n) en die schade komt in aanmerking voor vergoeding.
Ook andere uitkeringen die worden ontvangen – bijvoorbeeld vanuit een overlijdensrisicoverzekering – kunnen in mindering komen op de totale schade-uitkering.

Stappenplan bij overlijdensschade:

1. Inventarisatie – Letsolv beoordeelt vrijblijvend en kosteloos of u in aanmerking voor compensatie van de schade die is ontstaan door het overlijden.

2. Verhaal – Wij stellen de veroorzakende partij en meestal diens verzekeraar aansprakelijk voor de schade.

3. Ondersteuning – Wij brengen alle schadeposten voor u in kaart en schakelen zo nodig financiële experts in om de schade precies vast te stellen. In het hele proces blijven wij uw vaste aanspreekpunt.

Kosteloos

Letsolv Overlijdensschade biedt deze diensten kosteloos aan voor nabestaanden. Onze kosten worden op grond van de wet vergoed door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Zo kunt u erop vertrouwen dat de compensatie die u ontvangt volledig aan u ten goede komt. U hoeft niet voor overlijdensschade verzekerd te zijn.

Letsolv helpt nabestaanden door hen actief te begeleiden bij de (juridische- en financiële) behandeling van hun overlijdensschade. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact met een van onze overlijdensschade experts opnemen via info@letsolv.nl of op telefoonnummer 085-1308965. Ook kunt u hier het reactieformulier invullen. Wij staan u graag bij.

Neem uw tijd

De adviseur registreert allereerst uw gegevens en doet – in overleg met u – een schademelding bij de verzekeraar van de schuldige partij. Wij vragen u niet direct allerlei gegevens aan te leveren, omdat uw hoofd daar vaak in de eerste tijd niet naar staat. Op een moment dat het de nabestaande(n) uitkomt zal de adviseur meer informatie verzamelen om de schade vast te stellen en te bespreken.

Overlijdensschade Advies in heel Nederland

Onze adviseurs komen altijd bij u aan huis om de situaties te bespreken, waar u ook woont.

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak