Uitleg Misgelopen Levensonderhoud

Wat U Moet Weten

Verlies van Levensonderhoud

Wanneer een persoon overlijdt, heeft dit vaak ingrijpende financiële gevolgen voor de achterblijvende familieleden. Volgens de Nederlandse wetgeving hebben nabestaanden recht op compensatie. Deze stelt hen in staat om financieel op hetzelfde niveau te blijven leven als voor het overlijden. De verantwoordelijke partij voor het overlijden is verplicht het verlies aan inkomen te compenseren.

Schadeberekening

Bij het berekenen van de schadevergoeding houden we ook rekening met het toekomstige inkomensverloop van de overledene alsof hij of zij nog in leven was. Vragen zoals “Wat zou de overledene hebben verdiend als hij of zij had geleefd?” en “Wat waren de pensioenverwachtingen?” zijn essentieel. Ook de bijdrage in natura van de overledene, zoals huishoudelijke taken en zorg voor kinderen, wordt voor de bepaling van de schadevergoeding financieel gewaardeerd.

Uitkeringen en Verrekening

Mogelijke uitkeringen van verzekeringen, zoals levensverzekeringen, kunnen invloed hebben op de hoogte van de schadevergoeding. Soms ziet een rechter deze uitkeringen als onderdeel van de immateriële schadevergoeding. Hierdoor worden ze niet verrekend met de compensatie voor overlijdensschade. In sommige gevallen kunnen uitkeringen van een levensverzekering of nabestaandenuitkeringen (link: Algemene Nabestaandenwet) de uiteindelijke schadevergoeding wel beïnvloeden. Deze uitkeringen berekenen we dan als minposten van de totale schade.

Duur van de Schadevergoeding

De verantwoordelijke partij is meestal verplicht om gedurende een bepaalde periode schadevergoeding te betalen. Voor kinderen loopt deze periode tot zij financieel onafhankelijk zijn, en voor partners hangt de duur af van diverse factoren zoals leeftijd en levensverwachting.

Kapitalisatie van de Schadevergoeding

Na vaststelling van het totale schadebedrag zal een rekenkundige een berekening maken om te bepalen welk bedrag ineens uitgekeerd zou kunnen worden als contante waarde van toekomstige betalingen.

Overlijdensschade rouw uitvaart levensonderhoud

Fiscale Overwegingen

Compensatie voor overlijdensschade is doorgaans vrijgesteld van inkomstenbelasting, maar kan wel gevolgen hebben voor de erfbelasting. Het is belangrijk om professioneel fiscaal advies in te winnen bij het ontvangen van een dergelijke uitkering.

Gratis Juridische Ondersteuning van Letsolv

Letsolv biedt kosteloze juridische bijstand aan nabestaanden die een claim willen indienen voor overlijdenschade. Deze service is beschikbaar zonder dat een verzekering nodig is, omdat de kosten van de rechtsbijstand verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Laat uw claim beoordelen

Voor een accurate beoordeling van uw mogelijkheid tot een schadevergoeding na overlijden, adviseren wij u contact op te nemen met onze experts. Dit kan via ons contactformulier of telefonisch op 085-1308965. Wij stellen uw rechten veilig.

Neem uw tijd, maar registreer tijdig

De overlijdensschade adviseur registreert allereerst uw gegevens en doet – in overleg met u – een schademelding bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Wij vragen u niet direct allerlei gegevens aan te leveren, omdat uw hoofd daar vaak in de eerste tijd niet naar staat. Op een moment dat het de nabestaande(n) uitkomt zal de overlijdenschade adviseur meer informatie verzamelen om de schade vast te stellen en te bespreken.

Overlijdensschade Advies in heel Nederland

Onze adviseurs komen altijd bij u aan huis om de situaties te bespreken, waar u ook woont.

Meer informatie over:

Letsolv Gedragscode

Soorten Overlijdensschade

Uitleg Affectieschade

Uitleg Shockschade

Vergoeding van Uitvaartkosten

Rekenmodel Overlijdensschade

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak