Hoe wordt Overlijdensschade berekend ?

Het Gebruik van het Letselschade Richtlijn Rekenmodel

Berekening van overlijdensschade uitgelegd

Wanneer een gezinslid overlijdt, heeft dit financiële gevolgen voor de achterblijvers. Bijvoorbeeld doordat er een inkomen wegvalt, maar ook omdat nabestaande vanaf dat moment extra kosten maken. Bepaalde kosten zullen ook afnemen, zoals uitgaven voor levensonderhoud of hobby’s van de overledene.

Het hoofddoel van overlijdensschadevergoeding is ervoor zorgen dat de nabestaanden hun levensstandaard kunnen voortzetten zoals die was vóór het overlijden. Hierbij zijn er twee belangrijke vragen:

  1. Welke financiële middelen zijn er nog beschikbaar na het overlijden?
  2. Wat is de financiële behoefte van de nabestaanden om het leven voort te zetten zoals voorheen?

Het verschil tussen wat er beschikbaar is en wat er nodig is, bepaalt in grote lijnen de overlijdensschade voor de nabestaanden.

Hoe wordt overlijdensschade berekend?

Bij het vaststellen van overlijdensschade gebruiken letselschade-experts een gespecialiseerd hulpmiddel: het Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade. Dit model (link: Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade) is ontwikkeld om een nauwkeurige en eerlijke schadevergoeding te berekenen op basis van de behoeften van nabestaanden na het verlies van een geliefde. Ook het Nibud heeft een Geldwijzer Nabestaanden gepubliceerd.

Stap 1: Bepaling financiële behoefte. Het netto besteedbaar (consumptieve) gezinsinkomen zonder het overlijden stellen we vast aan de hand van de definitie van het Nibud en vervolgens verminderd met een vastgesteld percentage weggevallen normatieve uitgaven. Dit leidt tot de vaststelling van de financiële behoefte van het gezin na overlijden. Het percentage weggevallen uitgaven is afhankelijk van de gezinssamenstelling, het gezinsinkomen en het aantal gezinsleden in combinatie met de leeftijden van de kinderen zonder overlijden.

Rekenvoorbeeld

bij een netto gezinsinkomen van € 36.000,- van een gezin met twee kinderen (11 en 13 jaar) valt volgens het Nibud 16,6% van de uitgaven weg na het overlijden. Dat is € 5.976,-. De financiële behoefte van de nabestaanden is dan € 30.024,- (€ 36.000,- minus € 5.976).

Stap 2: Bepaling inkomen na overlijden. We inventariseren het netto besteedbaar (consumptieve) gezinsinkomen van de achtergeblevene(n) op grond van de definitie van het Nibud.

Stap 3: Bepaling weggevallen uitgaven (bijv. hypotheeklasten en dure hobby’s) en Bijkomende uitgaven (extra opvangkosten kinderen). De weggevallen uitgaven verhogen het netto besteedbaar (consumptieve) gezinsinkomen na overlijden en verlagen hierdoor de financiële behoefte. De bijgekomen uitgaven verlagen het netto besteedbaar (consumptieve) gezinsinkomen na overlijden en verhogen hierdoor de behoefte.

Stap 4: Berekening jaarschade gezin. Wanneer de behoefte (stap 1) is bepaald, wordt deze verlaagd met het inkomen na overlijden (stap 2), verlaagd met de weggevallen uitgaven en verhoogd met de bijkomende uitgaven. Wat resteert is de financiële jaarschade van het gezin. We rekenen deze jaarschade gedurende enige periode naar de toekomst door.

berekening overlijdensschade rekenmodel

Elke situatie is uniek

Deze berekeningsmethode gebruikt weliswaar standaardnormen zoals die van het Nibud, maar elke situatie wordt individueel beoordeeld om een accurate schadevergoeding van overlijdenschade vast te stellen.

Hoewel elke situatie dus uniek is, geeft het rekenmodel wel een goed handvat om met een verzekeraar tot een eerlijke afspraak te komen. Het versnelt ook het proces van de schadeberekening aanzienlijk.

Factoren van Overlijdenschade in het Rekenmodel

Het bovenstaande voorbeeld is heel algemeen. In de praktijk weegt het rekenmodel diverse factoren, zoals:

Inkomensverlies: Het weggevallen inkomen van de overledene.

Compensaties: Mogelijke uitkeringen zoals levensverzekeringen en pensioenen (weduw- of wezenpensioen) die financiële steun bieden.

Gereduceerde Kosten: Hoewel moeilijk voor te stellen, kan het overlijden van een gezinslid ook leiden tot lagere dagelijkse kosten.

Toekomstige Behoeften: Het model rekent ook toekomstige veranderingen door, zoals de opleiding van kinderen of de noodzaak voor het gezin om te verhuizen.

Rol van de Overledene: De bijdrage van de overledene aan huishoudelijke taken of kinderzorg en de mogelijke noodzaak om deze diensten na het overlijden in te kopen.

Professionele Begeleiding bij Overlijdensschade

Voor nabestaanden die geconfronteerd worden met de complexiteiten van overlijdensschade, bieden wij professionele ondersteuning en kosteloze begeleiding. Ons team van ervaren overlijdensschade-experts staat klaar om u door het proces te leiden en te zorgen voor een rechtvaardige vergoeding. Neem contact op via ons contactformulier of bel ons direct op 085-1308965 voor meer informatie.

Meer Informatie over:

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak