Vergoeding van Uitvaartkosten

Begrafeniskosten: uw Rechten en Beperkingen

Wie Heeft Recht op Vergoeding van Begrafeniskosten?

Degene die de begrafenis- of crematiekosten hebben betaald, hebben ook recht op de vergoeding daarvan als de oorzaak van het overlijden aan een ander te wijten is. Dit kan iedere ‘derde’ zijn, maar meestal zijn het de nabestaanden die deze kosten voor hun rekening hebben genomen. Hoewel begrafenisondernemers soms wijzen op dit recht, ontdekken veel nabestaanden pas later dat zij recht hebben op vergoeding. Het kan ook gaan om kosten die niet door de uitvaartverzekering zijn vergoed. Over het algemeen hebben degene die de kosten hebben betaald hebben tot vijf jaar na het overlijden van het slachtoffer de tijd om deze schade te claimen. De vergoeding van uitvaartkosten is overigens maar een deel van de totale overlijdenschade (voor een totaal overzicht klik hier)

Wie Vergoedt de Begrafeniskosten?

Volgens Nederlands recht (artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek) is de veroorzaker van het overlijden verantwoordelijk voor de vergoeding van de uitvaartkosten. In de praktijk wordt deze schade echter vaak geheel of gedeeltelijk gedekt en dus betaald door een verzekeraar.

Redelijke Begrafeniskosten: Wat Wordt Er Vergoed?

De wet vereist dat de vergoeding van begrafenis- of crematiekosten “in overeenstemming met de omstandigheden van de overledene” moet zijn. Dit biedt ruimte voor interpretatie, wat kan leiden tot discussies over wat redelijk is. De praktijk wijst uit dat de kosten die redelijk zijn in relatie tot de levensstandaard van de overledene, vergoed worden. Het mag niet te luxueus zijn en het hoeft niet te karig te zijn. Ook moet er rekening worden gehouden met de maatschappelijke kring waarin een overledene zich bevond.

Om de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen redelijk te houden, zijn er verschillende categorieën kosten voor de begrafenis of crematie:

  • de ‘kale’ begrafeniskosten, zoals de kist, rouwauto, afscheidsdienst, de uitvaartondernemer,
  • bijkomende kosten zoals rouwkaarten, advertenties, bloemen, condoleance register, bedankkaarten, kosten voor de livestream
  • Bijzondere kosten, zoals grafsteen, een sieraad en verder verwijderde kosten als reiskosten van de nabestaanden.

Complexe Situaties en Culturele Overwegingen

De beoordeling van wat redelijke kosten zijn kan gecompliceerd worden door culturele, etnische of religieuze gewoonten waarbij sommige families speciale rituelen of bijeenkomsten wensen. In overleg met de aansprakelijke verzekeraar of door een uitspraak van de rechtbank wordt dan duidelijk onder deze bijzondere omstandigheden wat redelijk is.

Begrafenisverzekeringen en Uitkeringen

Indien de overledene een begrafenisverzekering had, hangt de vergoeding af van de polisvoorwaarden. Uitkeringen in natura dekken vaak specifieke diensten. Als deze niet toereikend zijn in vergelijking met de huidige levensstandaard van de overledene, kunnen nabestaanden claimen voor aanvullende kosten. Het is mogelijk dat de overledene een verzekering heeft afgesloten in een tijd dat hij nog een lagere levensstandaard had, waardoor de dekking bij het overlijden onvoldoende is.

Juridische Complexiteit

Het claimen van vergoeding na overlijden kan juridisch complex zijn. De schadevergoeding voor de begrafenis is gebaseerd op de onrechtmatige daad die de overledene is aangedaan. Sommige andere schadecomponenten vinden hun basis in de onrechtmatige daad die juist de nabestaanden van de overledene is aangedaan. Hoewel de overledene zelf geen eis meer kan stellen, hebben nabestaanden het recht om schade die zij lijden en kosten die zij gemaakt hebben te claimen, gebaseerd op de veroorzaakte schade door het overlijden.

Belang van Kostenbeheersing

Het is essentieel dat nabestaanden bewust zijn van de eis van de redelijkheid van de gemaakte kosten. Onredelijke (hoge) kosten komen mogelijk niet voor vergoeding in aanmerking, en het is belangrijk dat alle uitgaven goed onderbouwd kunnen worden. De consumentenbond heeft richtlijnen opgenomen voor verschillende kosten van de begrafenis, maar een en ander is ook afhankelijk van de levenstandaard van de overleden. Link: Kosten uitvaart (begrafenis of crematie) l Consumentenbond

overlijdensschade rouwauto begrafenis rouwkrans

Kosteloze Juridische Bijstand van Letsolv

Letsolv Overlijdensschade biedt kosteloze rechtsbijstand voor nabestaanden die een schadevergoeding willen indienen voor overlijdensschade. Deze service vereist geen verzekering, aangezien de kosten worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Fiscale Overwegingen

De directe kosten van een begrafenis of crematie zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Echter, bepaalde kosten en vergoedingen kunnen wel relevant zijn voor de erfbelasting. Deskundig fiscaal advies na ontvangst van een schadevergoeding voor overlijdenschade is aanbevolen.

Beoordeling van Uw Claim bij Letsolv

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding van begrafeniskosten en andere overlijdenschade, biedt Letsolv een kosteloze beoordeling aan. Onze experts staan klaar om u te ondersteunen bij het navigeren door het complexe proces van schadeclaims na een overlijden.

Neem contact op via ons contactformulier of bel direct naar 085-1308965 voor deskundige juridische hulp.

Voor meer informatie over het claimen van vergoedingen voor begrafeniskosten, bezoek ook de website van de Consumentenbond

Meer informatie over:

Letsolv Gedragscode

Soorten Overlijdensschade

Uitleg Affectieschade

Uitleg Shockschade

Vergoeding van misgelopen Levensonderhoud

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak