Uitleg Affectieschade

Affectieschade: Begrip, Rechten en Vergoedingen

Wat is Affectieschade?

Affectieschade is één onderdeel van de totale overlijdensschade. Het biedt nabestaanden een vergoeding voor het verdriet veroorzaakt door het overlijden of ernstig letsel van een dierbare door een onrechtmatige daad van een ander. In 2019 introduceerde de Nederlandse wetgeving deze vorm van schadevergoeding, die soms wordt gezien als een soort smartengeld voor de nabestaanden. De hoogte van de vergoeding hangt af van de relatie tot de overledene en of het incident een misdrijf betrof.

Wie Komen in Aanmerking?

Niet alle nabestaanden hebben recht op affectieschade als onderdeel van overlijdenschade. De wet specificeert dat alleen de volgende relaties in aanmerking komen:

  • Ouders
  • Kinderen
  • Partners die samen een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voerden
  • Zorgrelaties, zoals pleegouders of grootouders die substantieel zorgden voor de overledene.
  • In sommige situaties ook broers- en zussen, vaak ook vanwege een bestaande zorgrelatie.

Vergoedingsbedragen en Regelgeving

De vergoedingen voor affectieschade zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (link: Affectieschade) en het Besluit vergoeding affectieschade , met bedragen variërend van €12.500 tot € 20.000. Deze bedragen kunnen worden aangepast door een Algemene Maatregel van Bestuur, afhankelijk van inflatie en maatschappelijke ontwikkelingen. (link)

Affectieschade Versus Shockschade

Hoewel affectieschade en shockschade beide een vergoeding van immateriële schade zijn, worden ze apart behandeld. Affectieschade betreft het verdriet door verlies, terwijl shockschade gaat over het trauma van het direct meemaken van (de gevolgen van) een ongeval. Shockschade kan uiteindelijk ook tot een volwaardige letselschade leiden. Een rechter kan beide vormen van schade toekennen, maar zal de individuele omstandigheden zorgvuldig beoordelen om overlapping te voorkomen. (link)

Uitkeringen en Levensverzekeringen

Discussies kunnen ontstaan over of uitkeringen van levensverzekeringen de overlijdensschadevergoeding kunnen beïnvloeden. Hoewel sommige verzekeraars beweren dat deze uitkeringen moeten worden afgetrokken van de schadeclaim, denken rechters hier vaak anders over. Zij beschouwen deze uitkeringen dan als een vergoeding van immateriële schade (smartengeld) en niet voor kosten van levensonderhoud. Juist vanwege die discussie is het verstandig om een overlijdenschade expert in de hand te nemen.

Belastingimplicaties

De ontvangen vergoeding voor affectieschade is niet belastbaar voor de inkomstenbelasting, maar het uitgekeerde bedrag wordt natuurlijk wel bij het vermogen van de ontvanger opgeteld, wat kan leiden tot vermogensbelasting. Het is belangrijk om financieel advies in te winnen na het ontvangen van een dergelijke vergoeding.

lelie rouwboeket overlijdensschade rouwkaars affectieschade

Hoe Affectieschade te Claimen ?

Voor een beoordeling van uw mogelijke recht op affectieschade kunt u contact opnemen met Letsolv. Onze experts helpen u graag verder met het beoordelen van uw situatie en het navigeren door het claimproces. Neem contact op via ons contactformulier of bel ons direct op 085-1308965. Wij stellen uw rechten veilig.

Gratis Juridische Bijstand van Letsolv

Letsolv biedt kosteloze juridische ondersteuning voor nabestaanden die een vergoeding voor affectieschade kunnen claimen. Deze service vereist geen verzekering, aangezien de kosten van begeleiding door Letsolv worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Overlijdensschade Advies in heel Nederland

Onze adviseurs komen altijd bij u aan huis om de situaties te bespreken, waar u ook woont.

 

 

 

Meer informatie over:

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak