Wat is overlijdensschade ?

Gids over Soorten Overlijdensschade en Vergoedingen

Wie is aansprakelijk voor de overlijdensschade?

Dat is de belangrijkste vraag die gesteld wordt bij de toekenning van een schadevergoeding. Want pas als er een aansprakelijke partij is, bestaat er recht op een schadevergoeding. Het uitgangspunt is dat, de veroorzaker de schade moet vergoeden. Soms is dat direct duidelijk maar in andere gevallen is er veel discussie over de aansprakelijkheid bij overlijdenschade. In de praktijk komt het ook voor dat de tegenpartij deels aansprakelijk is, maar dat ook de overledene een deel van de schuld draagt. In dat geval wordt de schadevergoeding naar rato verdeeld en aan de nabestaande(n) van de overledene betaald.

Wie vergoedt de overlijdensschade?

Overlijden door schuld van een ander kan ontstaan door een verkeersongeval, maar ook door een medische fout in het ziekenhuis, tijdens werktijd (bedrijfsongeval) of door een misdrijf.

We stelden het al: degene die het overlijden heeft veroorzaakt, moet de schade vergoeden. De Nederlandse wet heeft de plicht tot schadevergoeding vastgelegd in artikel 6:108 BW (Burgerlijk wetboek). In de praktijk is het vaak de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker die de schade betaalt. Hiermee is het een verzekeringskwestie.

Een dodelijk ongeval. Waar heeft u als nabestaande recht op?

Overlijdensschade bestaat uit diverse componenten die afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden, maar ook van de samenstelling van de (familie) groep waartoe de overledene behoorde, art. 6:108 BW. Het fundamentele uitgangspunt bij het toekennen van een vergoeding, is dat een externe partij aansprakelijk moet zijn voor het veroorzaken van het overlijden. Hieronder valt een breed scala aan schades die materieel en immaterieel van aard kunnen zijn:

Materiele Overlijdensschade:

Misgelopen levensonderhoud: Dit omvat het verlies van het inkomen dat de overledene zou hebben verdiend als hij of zij nog leefde en waarmee hij nabestaande die van hem of haar financieel afhankelijk waren van levensonderhoud voorzag. Voor de berekening van die schade biedt bijvoorbeeld het NIBUD handvatten.

Medische behandelingskosten: Indien van toepassing, omvatten deze kosten de medische behandeling die voorafgaand aan het overlijden zijn gemaakt. In dat geval is er nog sprake van letselschade (en kun je zelfs smartengeld vorderen als deze schadepost nog tijdens het leven is ingediend)

Begrafeniskosten: Dit zijn de redelijke kosten die zijn gemaakt voor de begrafenis of crematie van de overledene, waarbij de uitgaven in verhouding moeten staan tot de levensstandaard en maatschappelijke kring voorafgaand aan het overlijden.

Immateriële overlijdensschade:

Affectieschade: nabestaanden met een nauwe (affectieve) relatie tot een overleden slachtoffer kunnen een vergoeding ontvangen voor het emotionele leed (verdriet, gemis) dat zij ervaren als gevolg van het overlijden. Dit is vastgelegd in de Wet Affectieschade, die in 2019 van kracht werd. (voor meer informatie, klik)

Deze wet stelt vaste vergoedingen beschikbaar voor directe familieleden zoals echtgenoten, geregistreerde partners, en ouders van minderjarige kinderen, afhankelijk van hun relatie met het slachtoffer Het is in feite een soort smartengeld voor nabestaanden.

Shockschade: Vergoeding voor shockschade is mogelijk wanneer iemand direct getuige is van een ernstig ongeval of misdrijf, of kort daarna geconfronteerd wordt met de traumatische gevolgen.

Voor deze vergoeding is vereist dat men ernstig psychisch letsel heeft opgelopen als gevolg van de gebeurtenis én een nauwe relatie met het slachtoffer had. Uit de shock kan een volwaardige letselschade ontstaan voor degene die eerst slachtoffer werd van shockschade.

Affectieschade en shockschade kunnen dus beide ontstaan als gevolg van een overlijdensschade, maar ze worden elk op verschillende manieren behandeld en vereisen specifieke omstandigheden om in aanmerking te komen voor vergoeding.

rouwboeket grafkist overlijdensschade

Kosteloze Beoordeling van Uw Claim bij Letsolv

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding van overlijdensschade of shockschade en eventueel affectieschade, biedt Letsolv een kosteloze beoordeling aan. Onze experts staan klaar om u te ondersteunen bij het navigeren door het complexe proces van schadeclaims na een overlijden.

Neem contact op via ons contactformulier of bel direct naar 085-1308965 voor deskundige juridische hulp.

Overlijdensschade Advies in heel Nederland

Onze adviseurs komen altijd bij u aan huis om de situaties te bespreken, waar u ook woont.

Neem uw tijd, maar registreer tijdig

De adviseur registreert allereerst uw gegevens en doet – in overleg met u – een schademelding bij de verzekeraar van de schuldige partij. Wij vragen u niet direct allerlei gegevens aan te leveren, omdat uw hoofd daar vaak in de eerste tijd niet naar staat. Op een moment dat het de nabestaande(n) uitkomt zal de adviseur meer informatie verzamelen om de schade vast te stellen en te bespreken.

 

 

Meer informatie over:

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak