Wat is letselschade ?

Vind hier alle informatie over letselschade.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die een slachtoffer ervaart door lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een ongeval. Dit letsel kan door eigen toedoen, maar ook door iemand anders zijn veroorzaakt.

Als deze schade is veroorzaakt door iemand anders, heeft u in veel gevallen recht op een schadevergoeding. Mocht u het ongeval zelf hebben veroorzaakt, dan zijn er zeker ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld als u beschikt over een schadeverzekering inzittenden.

Een letselschadebureau kan vervolgens namens u een claim bij de betrokken partij indienen.

Hoe ontstaat letselschade?

Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een:

  • verkeersongeval
  • bedrijfsongeval
  • letsel door (huis)dieren
  • gebrekkig product

Letsolv helpt letselschade slachtoffers door hen actief te begeleiden bij de (juridische) behandeling van hun schade. Indien u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met Letsolv via info@letsolv.nl of op telefoonnummer 085-1308965.

Welke soorten letselschade zijn er?

Letselschade kan lichamelijk en psychisch zijn. Lichamelijk letsel wordt meestal snel herkend en in verband gebracht met het ongeval. Psychische schade wordt vaak pas na verloop van tijd herkend en is dus lastiger in verband te brengen met het ongeval. Juist daarom adviseren wij u altijd direct na het ongeval bij uw arts langs te gaan, zodat het ongeval ook bij de arts geregistreerd staat. Veel letselschade kan juist op de lange termijn een grote impact hebben op het slachtoffer.

In het algemeen kan letselschade in twee groepen worden verdeeld:

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct is uit te drukken in een geld(waarde). U kunt hierbij denken aan schade aan eigendommen, zoals een voertuig, kleding of andere bezittingen. Maar ook aan gederfde inkomsten (loon of inkomsten uit eigen bedrijf) of de extra kosten die u moet maken door het opgelopen letsel. Bijvoorbeeld omdat u voor een bepaalde tijd huishoudelijke hulp nodig heeft.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade door verdriet, smart of geestelijk gemis. Vergoedingen voor immateriële schade kunnen een onderdeel zijn een onderdeel van de totale schadevergoeding. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

  • lichamelijke pijn
  • geestelijk leed
  • verminderde levensvreugde
  • verdriet (omdat u niet meer voor uzelf kan zorgen)
  • maar bijvoorbeeld ook als u niet meer op vakantie kunt gaan

Neem voor een inschatting van uw eigen situatie contact op met een letselschade-expert van Letsolv.

Letsolv kijkt vrijblijvend of u recht zou hebben op een schadevergoeding.

De gevolgen van letselschade

Letselschade kan een enorme impact hebben op het leven van een slachtoffer. Zelfs als de aanleiding tamelijk onschuldig lijkt. Door lichamelijke, psychische of financiële gevolgen kan uw leven als slachtoffer ingrijpend veranderen. Ook op de lange termijn. Het is belangrijk dat u als slachtoffer de effecten van een ongeval niet onderschat en adequaat aanpakt.

Bent u slachtoffer van letselschade? Raadpleeg dan ons stappenplan bij letselschade.

Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding?

Als iemand letsel oploopt, is die persoon niet direct bezig met een schadevergoeding. Daarnaast hoeft het ervaren van letselschade niet direct te betekenen dat het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding. Alleen als een andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor het letsel zou een schadevergoeding kunnen worden geclaimd. Of een partij aansprakelijk kan worden gesteld wordt vastgesteld aan de hand van het Nederlandse Recht.

Bent u slachtoffer van letselschade?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze letselschade-specialisten. Samen bespreken we uw zaak en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak