Wat is shockschade ?

Uitleg Shockschade en wie mag claimen

Definitie van Shockschade

Shockschade, ook bekend als schokschade, verwijst naar het psychische letsel dat men oploopt na directe confrontatie met een ernstig ongeval of de gevolgen ervan, waarbij iemand anders ernstig gewond raakt of overlijdt door toedoen van een derde. De veroorzaker van het ongeval is niet alleen aansprakelijk tegenover directe slachtoffers en hun nabestaanden. Ook getuigen die een nauwe relatie met het slachtoffer hadden kunnen dit claimen als ze door de confrontatie psychisch letsel oplopen. Dit letsel kan variëren van tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot langdurig psychisch trauma. Schockschade werd voor het eerst als zelfstandige schade toegekend in 2002 (uitspraak) en in 2022 werden de voorwaarden voor het claimen van deze schade verder verfijnd (cassatieblog)

Voorwaarden voor het Claimen van Shockschade

Om shockschade te kunnen claimen als onderdeel van overlijdenschade, moet men aan specifieke voorwaarden voldoen:

Ongeval: Er moet sprake zijn van een ongeval of een strafbaar feit waarbij iemand zwaargewond raakt of overlijdt.

Directe Confrontatie: Het individu moet direct getuige zijn geweest van het ongeval of (kort) na het incident met de ernstige gevolgen zijn geconfronteerd.

Ernstig Psychisch Letsel: Het psychische letsel dat door de heftig emotionele shock van de confrontatie wordt opgelopen moet aantoonbaar ernstig zijn en erkend door een specialist.

Juridische en Medische Onderbouwing: Er moet een duidelijk causaal verband (oorzaak-gevolg relatie) zijn tussen de confrontatie en het opgelopen letsel.

Shockschade is meer dan schrikschade

Soms noemt men shockschade ook wel schrikschade, maar dat dekt eigenlijk niet goed de lading. Er moet sprake zijn van een heftig emotionele schok, waaruit geestelijk letsel voortvloeit dat objectief kan worden vastgesteld. In principe kan iedereen die het ongeval heeft meegemaakt onder voorwaarden in aanmerking komen voor shockschade. De rechter stelt wel dat de schade groter is naarmate degene een nauwere band had met het slachtoffer.

Niet elke schokkende gebeurtenis geeft automatisch recht op vergoeding van shockschade. Een rechter beoordeelt elke zaak individueel. Daarbij spelen de ernst van het trauma, de mate van betrokkenheid bij het ongeval, en de causaliteit (verband tussen oorzaak en gevolg) tussen het trauma en het psychische letsel een rol.

Juridische Precedenten en Ontwikkelingen

Shockschade is door de jaren heen uitgebreid behandeld in de Nederlandse rechtspraak, met belangrijke uitspraken van de Hoge Raad die de criteria en vergoedingsmogelijkheden verfijnen. De meest recente richtlijnen (zie deze uitspraak) benadrukken dat het psychisch letsel niet per se een bekend ziektebeeld hoeft te omvatten. De ernst ervan moet wel door een specialist adequaat worden onderbouwd. De hoogte van de schadevergoeding staat dus niet op voorhand vast. Het is daarom van belang om goede juridische bijstand in te schakelen

Vergoeding en Verantwoordelijkheid

De vergoeding van shockschade wordt meestal verhaald op de verzekering van de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Het is van essentieel belang dat uw overlijdensschade adviseur deze claim goed onderbouwt met bewijs van directe betrokkenheid en de impact van het trauma.

Stappenplan voor het Bewijzen van Shockschade

Het bewijzen van shockschade omvat enkele cruciale stappen:

1. Bewijs van Confrontatie: Aantonen dat degene die de shockschade claimt daadwerkelijk getuige was op de plaats van het ongeval of de directe gevolgen kort erna heeft waargenomen.

2. Documentatie van de Emotionele Impact: Het aannemelijk maken van een heftig emotionele reactie en de daaruit volgende psychische schade.

3. Medische en Psychologische Beoordeling: Professionele beoordeling door bijvoorbeeld een psychiater of psycholoog om de ernst en aard van het psychische letsel vast te stellen.

begrafenis uitvaart erehaag rouw overlijdensschade en shockschade

Fiscale Overwegingen

Vergoedingen voor shockschade zijn in principe niet belast voor de inkomstenbelasting (Box 1) maar kunnen wel invloed hebben op het vermogen van de ontvanger (Box 3). Het is aanbevolen om na ontvangst van een schadevergoeding een fiscalist te raadplegen voor een juiste belastingaangifte.

Kosteloze Rechtsbijstand van Letsolv

Letsolv biedt kosteloze juridische bijstand aan individuen die shockschade willen claimen. Deze dienst vereist geen verzekering, aangezien Letsolv de kosten verhaalt op de aansprakelijke partij. Een expert kan snel beoordelen of de kans aanwezig is dat u deze schade kunt claimen. De verzekeraar betaalt uiteindelijk de kosten voor deskundige juridische bijstand en deze gaan niet van de schadevergoeding af.

Contact opnemen voor Beoordeling van Shockschade

Als u denkt recht te hebben op een vergoeding voor shockschade, neem dan direct contact op met Letsolv via het contactformulier of telefonisch op 085-1308965 voor een professionele beoordeling van uw situatie. Wij stellen vervolgens de rechten van het shockschade slachtoffer veilig.

 

 

Meer informatie over:

Wilt u niet langer wachten ?

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze overlijdensschade-specialisten. Samen bespreken we uw situatie en bekijken we of u recht zou kunnen hebben op een schadevergoeding. Maak direct een afspraak