Stappenplan bij Letselschade

Het letselschade stappenplan

Stap 1

Stap 1: Zorg voor bewijzen

Zorg er voor dat u direct na het ongeval voldoende bewijzen verzamelt van de situatie. Zelfs als het voor u duidelijk lijkt dat de schuld bij de andere partij ligt.

Stap 2: Raadpleeg een arts

Het is belangrijk dat u bij letsel direct een dokter bezoekt. Natuurlijk voor uw eigen gezondheid, maar ook om een directe link tussen het ongeval en uw letselschade vast te stellen. Als u pijn heeft maar niet van “aanstellen” houdt, adviseren wij u toch het ongeluk even bij de huisarts te laten registreren omdat de pijn na verloop van tijd erger kan worden.

.

Stap 2
Stap 3

Stap 3: Juridische bijstand zoeken

U kunt schadevergoeding claimen als de schuld bij de andere partij ligt, maar ook als de schuld bij u ligt en u een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) heeft. Aangezien dit een juridisch proces is, begeleiden wij u stap voor stap in dit proces.

Stap 4: Aansprakelijk stellen

Als u recht heeft op een schadevergoeding zullen wij namens u de andere partij aansprakelijk stellen en in onderhandeling gaan met de verzekeraar van de tegenpartij.

Stap 4
Stap 3

Stap 5: Schadeposten inventariseren

Samen met u maken wij een overzicht van misgelopen inkomsten en alle (toekomstige) kosten die verband houden met uw letselschade. Bewaar daarom altijd de nota’s van (eigen bijdrage van) revalidatie, vervoerskosten en parkeerkosten. Wij schakelen kosteloos medisch adviseurs in en herstelgerichte dienstverleners

Stap 6: Voorschot aanvragen

Letselschade verhalen kan een langdurig proces zijn, omdat de echte schade pas vaststaat als uw medische situatie niet meer verandert. Ondertussen onderhandelen de letselschade-adviseurs over een voorschot.

Stap 6
Stap 7

Stap 7: Eindafrekening

Wij houden in de gaten hoe het met u gaat. Om uiteindelijk uw letselschade claim te kunnen afronden, kijken wij ook naar langdurige schade en de eventuele toekomstige kosten die u moet blijven maken. Op basis van dit overzicht wordt met de verzekeraar van de tegenpartij een eindregeling afgesproken.

Bent u slachtoffer van letselschade?

Onze letselschade-adviseurs bepalen geheel vrijblijvend of u in aanmerking kunt komen voor een schadevergoeding. Maak direct een afspraak!