Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Onze experts helpen u bij letselschade (kosteloos).

vergoeding van letselschade – welke soorten

Niemand wil als slachtoffer expert worden in vergoeding van letselschade. Welke vergoeding van letselschade mogelijk is, is daarom een hele logische vraag.

Bij vergoeding van letselschade komen verschillende soorten schadeposten in aanmerking. De hoogte is afhankelijk van de situatie en de ernst van het letsel. Hieronder staan enkele veelvoorkomende schadeposten:

Voorbeelden van vergoeding van letselschade (materiele schade):

  1. Directe financiële schade die voortvloeit uit het letsel. Dat zijn medische kosten, revalidatiekosten, verlies van inkomen, reiskosten en aanpassingen aan de woning. Dit zijn kostenposten die u bijvoorbeeld niet kunt claimen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar of het eigen risico.
  2. Toekomstige schade: Als het letsel langdurig of blijvend is, kan er ook toekomstige schade optreden, zoals verlies van inkomsten en kosten voor toekomstige medische behandelingen.
  3. Hulp in de huishouding. Het slachtoffer is door het letsel (tijdelijk) niet in staat om huishoudelijke taken uit te voeren. De letselschade expert vraagt om een vergoeding van de kosten van hulp in de huishouding.
  4. Verlies zelfwerkzaamheid. Als het slachtoffer door het letsel niet meer in staat is om zelf klussen in huis te doen. In dat geval kan er een vergoeding worden gevraagd voor de kosten van het inschakelen van een derde partij.
  5. Studievertraging. Als het letsel ervoor zorgt dat het slachtoffer studievertraging oploopt, kunnen de kosten van extra studie-uren of studievertraging worden vergoed.
  6. Re-integratiekosten. Als het slachtoffer na het letsel weer aan het werk wil gaan, kunnen de kosten van re-integratie (zoals bijscholing of aanpassingen aan de werkplek) worden vergoed.

Een financieel-juridisch specialist verzamelt met u al deze informatie en berekent de vergoeding in relatie tot de letselschade. De letselschade expert bespreekt deze schadeposten met de verzekeraar van de andere partij en onderhandelt een eerlijke compensatie.

Vergoeding van letselschade (immateriële schadevergoeding):

  1. Dit heet ook wel smartengeld. Het omvat de vergoeding voor de pijn, verdriet, angst en andere immateriële schade die het slachtoffer heeft geleden of nog gaat lijden als gevolg van het letsel.

Elk geval van letselschade is uniek en de vergoeding bij letselschade is afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval. Een expert van Letsolv zal gedetailleerd berekenen hoe hoog de compensatie zal moeten zijn. Deze begeleiding is voor het slachtoffer kosteloos.


meer weten over:

Wat is letselschade ?

Lees meer over de situatie als de dader onverzekerd is

Top 10 oorzaken fietsongelukken

Nos.nl: Steeds meer fietsongelukken

Veel gestelde vragen over letselschade

En wat nu als de dader is doorgereden na het ongeluk ?

Letsolv kijkt vrijblijvend of u recht zou hebben op een schadevergoeding.