Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Onze experts helpen u bij letselschade (kosteloos).

Letselschade fietser: vergoeding ondanks eigen schuld

fietsongeluk letselschade

Letselschade na een fietsongeluk – vergoeding bij eigen schuld

In Nederland geldt de zogenaamde '50/50-regel' bij letselschadezaken waarbij een fietser betrokken is: als er een ongeval plaatsvindt waarbij zowel de fietser als een andere gemotoriseerd verkeersdeelnemer schuld heeft, de fietser in ieder geval 50% van zijn of haar schade vergoed krijgt. Bij een ongeluk tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een zwakke verkeersdeelnemer (dat is een fietser of voetganger) is de bestuurder van het motorrijtuig altijd voor minimaal 50% aansprakelijk. Dit geldt ook als de letselschade na een fietsongeluk door de zwakke verkeersdeelnemer werd veroorzaakt. Slechts in een uitzonderlijk geval van overmacht aan de zijde van de gemotoriseerde, is er geen sprake van aansprakelijkheid. Een situatie van overmacht komt maar zelden voor. De zwakke verkeersdeelnemers zijn dus extra beschermd in het verkeer. Door deze aansprakelijkheidsregel wil de wetgever bereiken dat de bestuurder van een motorrijtuig extra oplettend is in het verkeer.

Gedeeltelijke schuld bij letselschade na fietsongeluk

Ook als de fietser een deel van de schuld draagt voor het ongeval, kan deze toch aanspraak maken op een gedeeltelijke compensatie voor de schade. Dit kan bijvoorbeeld gaan om medische kosten, inkomensverlies, smartengeld en andere bijkomende kosten als gevolg van het ongeval.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de compensatie bij letselschade na een fietsongeluk is afhankelijk van de mate van schuld van de fietser en de andere betrokken partij(en). Is de fietser voor 80% schuldig aan het ongeval, dan zal deze voor 50% van de geleden schade gecompenseerd worden. De term '50/50-regel' is een vereenvoudiging is van de regel die inhoudt dat de schade verdeeld moet worden op basis van de mate van schuld van de betrokken partijen. In de praktijk kan deze verdeling dus verschillen van fifty-fifty.

Soms moet de rechter er aan te pas komen en beslist deze dat de zwakke verkeersdeelnemer ondanks eigen schuld voor een lager percentage aansprakelijk is of zelfs helemaal niet aansprakelijk is. Het hangt af van de omstandigheden en van de inschatting van de rechter hoe hoog dit percentage dan zal zijn.

Het is altijd aan te raden om bij letselschade na een fietsongeluk zo snel mogelijk contact op te nemen met een deskundige letselschadejurist van Letsolv. Deze kan de situatie beoordelen en je (kosteloos) helpen bij het verkrijgen van de juiste compensatie voor de geleden schade. Over welke schade en kostenposten vergoed kunnen worden, kun je hier meer lezen.

meer weten over:

Wat is letselschade ?

Lees meer over de situatie als de dader onverzekerd is

lees hier meer over een fietsongeluk onder werktijd

Top 10 oorzaken fietsongelukken

Nos.nl: Steeds meer fietsongelukken

Veel gestelde vragen over letselschade

Letsolv beoordeelt vrijblijvend of u recht heeft op een schadevergoeding.