Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Onze experts helpen u bij letselschade (kosteloos).

Letselschade verhalen op onbekende dader

letselschade bij doorrijden dader na aanrijding

Letselschade verhalen op een onbekende dader

Het kan voorkomen dat de aansprakelijke wederpartij na een verkeersongeval niet bekend is. Bijvoorbeeld omdat de dader na het ongeval is doorgereden en niet is achterhaald door de politie. In dat geval kan het slachtoffer van het ongeval geen aanspraak maken op de verzekering van de wederpartij en zal hij de schade zelf moeten dragen.

Waarborgfonds Wegverkeer

Gelukkig biedt het Waarborgfonds voor het Wegverkeer in deze gevallen uitkomst. Dit fonds is opgericht om slachtoffers van verkeersongevallen te helpen wanneer de aansprakelijke wederpartij niet verzekerd is of onbekend blijft. Het fonds is bedoeld als vangnet voor slachtoffers van verkeersongevallen, zodat zij niet volledig met de schade blijven zitten. Er is wel altijd sprake van een beperkt wettelijk eigen risico.

Voorwaarden letselschade verhalen op onbekende dader

Om aanspraak te kunnen maken op het Waarborgfonds voor het Wegverkeer bij letselschade moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig in het verkeer
  • Het schadegeval moet zich hebben voorgedaan in Nederland of in een ander Europees land waar de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is.
  • Er moet aangifte zijn gedaan bij de politie en/of een proces-verbaal zijn opgemaakt.
  • Het moet duidelijk zijn dat het opgelopen letsel verband houdt met het ongeval (ga na het ongeval dus zo snel mogelijk naar de huisarts om je letsel te laten vastleggen)
  • De benadeelde partij moet hebben geprobeerd de schade te verhalen op de aansprakelijke partij, maar dit moet niet gelukt zijn.
  • De benadeelde partij moet de schade binnen drie jaar na het ontstaan van de schade bij het Waarborgfonds voor het Wegverkeer hebben gemeld.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat een eigen verklaring niet snel voldoende is. Er is dus aanvullend bewijs nodig, bijvoorbeeld door een getuigenverklaring of door opgenomen beelden van camera’s op de plaats van het ongeluk.

Voor een goed advies kun je de zaak het beste met een letselschade-expert bespreken. Je krijgt dan meer informatie over jouw kans op succes bij het verhalen van letselschade op de onbekende dader.

meer weten over:

Wat is letselschade ?

Lees meer over de situatie als de dader onverzekerd is

lees hier meer over een fietsongeluk onder werktijd

Top 10 oorzaken fietsongelukken

Nos.nl: Steeds meer fietsongelukken

Veel gestelde vragen over letselschade

Foto door Craig Adderley

Letsolv beoordeelt vrijblijvend of u recht heeft op een schadevergoeding.