Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Onze experts helpen u bij letselschade (kosteloos).

Belasting over letselschade vergoeding; wat je wilt weten

belasting over letselschade compensatie

Als je letselschade hebt opgelopen en een vergoeding ontvangt, vraag je je wellicht af of je belasting moet betalen over dit bedrag. In dit artikel bespreken we de belastingaspecten van letselschadevergoeding. We leggen ook uit wanneer belasting betalen wel of niet van toepassing is.

1. Inkomstenbelasting bij vergoeding van letselschade

  • Geen belastbaar inkomen

Over het algemeen wordt letselschadevergoeding niet gezien als belastbaar inkomen. Dit betekent dat je de ontvangen vergoeding niet hoeft op te geven in box1 bij de aangifte inkomstenbelasting.

  • Vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie

Bij de afronding van je letselschadezaak worden vaak een vaststellingsovereenkomst en een belastinggarantie opgesteld. In de vaststellingsovereenkomst maken we voor jou met de verzekeraar afspraken met betrekking tot de eindregeling vastgelegd. De belastinggarantie houdt in dat als de belastingdienst toch vindt dat de vergoeding belast moet worden, je de verzekeraar voor het verschil aansprakelijk kunt stellen.

  • Niet opgeven in Box1

Het is belangrijk om de ontvangen letselschade vergoeding niet op te geven in box 1 bij de aangifte van je belasting. Je hoeft in principe geen inkomstenbelasting te betalen over de vergoeding.

2. Vermogensbelasting bij letselschadevergoeding

2.1 Box3 belasting

Hoewel letselschadevergoeding niet als vermogen gezien wordt, kan het onder bepaalde omstandigheden wel onderhevig zijn aan vermogensbelasting, ook wel bekend als box 3 belasting.

2.2 Heffingsvrij vermogen en belastingtarieven

In box3 geldt een heffingsvrij vermogen. Voor het belastingjaar 2023 is dit bedrag vastgesteld op €57.000 per belastingbetaler. Als je vermogen in box 3 lager is dan dit bedrag, betaal je geen jaarlijkse belasting over je vermogen en dus ook niet over je ontvangen letselschade vergoeding. Boven dit bedrag betaal je belasting over het rendement op je vermogen in verschillende schijven.

2.3 Belastingpercentage en rendementsberekening

Het belastingpercentage voor grotere vermogens is gestegen naar 32% in 2023 en zal geleidelijk toenemen naar 34% in 2025. Dit percentage wordt geheven over het rendement dat je behaalt boven de vrijstelling.

2.4 Deskundig advies bij grote uitkeringen

Bij een grote letselschadevergoeding is het verstandig om deskundig advies in te winnen om te bepalen hoe je hier fiscaal het best mee om kunt gaan. Een specialist kan je helpen bij het optimaliseren van de fiscale situatie.

Compensatie voor vermogensbelasting bij letselschadevergoeding

3.1 Toekomstige bestemming van de vergoeding

Letselschadevergoeding is bedoeld als een financiële compensatie voor toekomstige kosten, zoals medische zorg of gederfde inkomsten. Hoewel de vergoeding meer als inkomen dan als vermogen geldt, moet je als slachtoffer mogelijk toch vermogensbelasting betalen, afhankelijk van je vermogen en de hoogte van de letselschade-uitkering.

3.2 Eigen bijdrage en vermogensbelasting

Houd er rekening mee dat de hoogte van de eigen bijdrage voor het persoonsgebonden budget ook wordt berekend op basis van je vermogen. Deze eigen bijdragen kunnen aanzienlijk zijn en kunnen invloed hebben op je toekomstige inkomen.

3.3 Belastingcomponent en letselschade-expertise

Bij het berekenen van een letselschade vergoeding houdt een letselschade-expert rekening met de belasting over je vermogen (box3) en de eigen bijdrage van het persoonsgebonden budget. Dit noemen we de belastingcomponent. Soms is het nodig om een specialist in te schakelen om complexe berekeningen te maken, zodat je uiteindelijk geen nadeel ondervindt van de vermogensbelasting. Letsolv helpt je daarbij.

3.4 Pleidooi voor belastingvrije schadevergoeding

De berekeningen van de belastingcomponent zijn vaak ingewikkeld en leiden tot discussie. Daarom pleiten organisaties als Het Verbond van Verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland voor een belastingvrije schadevergoeding aan letselschadeslachtoffers.

Vragen over schadevergoeding en de belastingdienst?

Vragen over de te betalen belasting over letselschade vergoeding of andere onderwerpen in dit artikel? Neem dan contact met ons op. Wij begrijpen dat elke letselschadezaak uniek is en staan klaar om uitleg en advies te geven.

Conclusie

In de meeste gevallen hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over letselschade vergoeding. Er kan echter vermogensbelasting van toepassing zijn, afhankelijk van je vermogen en de hoogte van de vergoeding. Win deskundig advies over de fiscale aspecten van letselschadevergoeding zodat je geen nadeel ondervindt van de belastingregelingen.

Stel vrijblijvend uw vragen over belasting betalen over letselschade vergoedingen aan de specialisten van Letsolv.