Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Onze experts helpen u bij letselschade (kosteloos).

Letselschade door hondenbeet: hoe je vergoeding kunt krijgen

hondenbeet letselschade

Hondenbeten kunnen ernstige letselschade veroorzaken. Elk jaar worden er ongeveer 150.000 bijtincidenten door honden gemeld en daarvan hebben 50.000 slachtoffers medische zorg nodig voor de letselschade door de hondenbeet. Van hen moeten er 230 worden opgenomen in het ziekenhuis. Als u slachtoffer bent geworden van bijtende hond, is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn en wat u kunt doen om vergoeding te krijgen voor de geleden letselschade, ook de emotionele schade.

Wat te doen bij letselschade door hondenbeet

Als u bent gebeten door een hond, is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. Laat de wond goed schoonmaken en eventueel hechten. Een hondenbeet kan leiden tot bacteriële infecties als tetanus of er kunnen pezen geraakt zijn, dus het is belangrijk om het serieus te nemen en zo snel mogelijk te handelen. In de bek van een hond komen bacteriën voor die voor een mens gevaarlijk kunnen zijn bij een open wond (Capnocytophaga canimorsus). Dit geldt overigens ook voor beten door andere (huis)dieren. Maak ook direct foto's van de wond.

Bij een kleine wond is het advies om de wond met water en zeep schoon te spoelen en een verband aan te trekken. Doe altijd handschoenen. Bij een grotere wond kunt u het best de wond stelpen door druk op de wond uit te oefenen, waarna u zo snel mogelijk naar de huisarts of huisartsenpost van het ziekenhuis gaat.

Krijgt u te maken met een hondenbeet in het buitenland dan is er een kans op hondsdolheid (rabies). Informeer uw arts direct of u hiertegen ingeënt bent.

Aansprakelijkheid voor de hondenbeet

Als u bent gebeten door een hond, is de eigenaar van de hond in de meeste gevallen aansprakelijk voor de letselschade die u heeft geleden. De eigenaar van de hond is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de kosten van de letselschade door een hondenbeet dekt. Het is dus belangrijk om contact op te nemen met de eigenaar van de hond en te vragen naar zijn of haar verzekering. Bewaar de nota's van de medische kosten die u zelf heeft moeten betalen en niet kunt verhalen op uw eigen ziektekostenverzekering.

Vergoeding van de letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen door een hondenbeet, heeft u recht op vergoeding van de geleden schade. Dit kan zowel materiële als immateriële schade zijn. Onder materiële schade vallen bijvoorbeeld medische kosten, inkomstenderving en reiskosten. Onder immateriële schade vallen bijvoorbeeld pijn, verdriet en verminderde levensvreugde.

Het is belangrijk om alle kosten en schade goed bij te houden en bewijsstukken te verzamelen, zoals facturen en verklaringen van artsen en therapeuten. Zo heeft u een sterke zaak als u de eigenaar van de hond aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Bij een hond is het vaak niet zo moeilijk om de eigenaar te achterhalen maar bij katten kan dit veel lastiger zijn.

Juridische hulp inschakelen

Het kan soms lastig zijn om zelf uw recht te halen bij de eigenaar van de hond, zeker als u de eigenaar goed kent. Maar dat hoeft niet want de hele afhandeling loopt via de verzekeraar en de eigenaar is niet voor niets hiervoor verzekerd. Het is daarom verstandig om juridische hulp in te schakelen. Letsolv Letselschade kan u kosteloos bijstaan. Wij kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de verzekeraar van de eigenaar van de hond en het verzamelen van bewijsstukken. Ook zullen wij u helpen bij het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding en het onderhandelen met de verzekeraar van de eigenaar van de hond. Hier vindt u onze contactinformatie

Letsolv beoordeelt vrijblijvend of u recht heeft op een schadevergoeding.