Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.

Onze experts helpen u bij letselschade (kosteloos).

Letselschade woon-werk verkeer werkgever aansprakelijk

In sommige gevallen is je werkgever aansprakelijk voor letselschade die een werknemer opliep tijdens het woon-werkverkeer. Zelfs als dit buiten de reguliere kantooruren gebeurde. De werkgever kan namelijk aansprakelijk zijn op basis van "goed werkgeverschap".

De wet bepaalt dat de werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te nemen om de werknemer in staat te stellen om het werk veilig en gezond uit te voeren. Dit geldt niet alleen op de werkvloer, maar ook tijdens het woon-werkverkeer.

Rechtspraak

De rechtspraak heeft verschillende uitspraken gedaan over wat nu precies tot woon-werk verkeer behoort. In het algemeen is de werkgever aansprakelijk voor opgelopen letselschade van de werknemer als deze op dat moment “onder gezag van de werkgever” staat. Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Bijvoorbeeld of de werknemer een auto van de zaak gebruikt, wie de reistijd betaalt, en of de werknemer onderweg nog werk gerelateerde taken uitvoert, zoals het ophalen van materialen. De arbeidsovereenkomst kan bij een auto van de zaak toch regelen dat de werktijd pas aanvangt op het moment dat de werknemer op kantoor komt. In steeds meer commerciële beroepen werkt de werknemer echter vanaf huis en gaat rechtstreeks naar de klant. Hierdoor valt de reistijd wel onder de arbeidstijd valt.

Werkgever niet aansprakelijk letselschade

Er zijn ook situaties waarin het woon-werkverkeer niet onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt. Bijvoorbeeld als de werknemer een omweg maakt om privézaken te regelen. Of als de werknemer op de fiets of te voet onderweg is en er geen sprake is van een auto van de zaak of reistijdvergoeding. Ook als de werknemer tijdens het woon-werkverkeer bewust risico's neemt. Bijvoorbeeld door te hard te rijden of door onder invloed te zijn van alcohol. Dan is de werkgever niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk voor eventuele letselschade. Dan moet wel vaststaan dat het opgelopen letsel mede veroorzaakt is door die overtreding.

Mocht je letselschade oplopen tijdens een reis onder werktijd (bijvoorbeeld als maaltijdbezorger of als accountmanager), dan kun je aanspraak maken op een verzekering die de werkgever voor jou moet afsluiten (7:611 BW). Als iemand anders dan jijzelf het ongeval heeft veroorzaakt, kun je ook de verzekeraar van de aansprakelijke partij aanspreken.

De specifieke omstandigheden van elk geval zijn anders en daarom dient eerst te worden uitgezocht welke partij als eerste aansprakelijk is voor de schade. Het is verstandig om advies in te winnen van een letselschade-expert om te bepalen welke juridische stappen nodig zijn om compensatie te verkrijgen. Neem bij letselschade zelf al de volgende stappen: link

Letsolv beoordeelt vrijblijvend of u recht heeft op een schadevergoeding.